Regler for deltagelse

Generelle regler

Eventet afholdes med udgangspunkt i ITU’s konkurrenceregler, der kan findes via dette link.

Tilmeldingen lukker d. 6. juni 2020 ved midnat.

 • Garmin Challenge Denmark afholdes ud fra invitationsprincippet og arrangørerne kan til enhver tid afvise enhver deltager, i at deltage, på ethvert grundlag, og efter eget skøn, uden forklaring.

Cut-off tider:

8 timer i alt
 • Svømning 1t 10 min
 • Cykling 3t 50 min
 • Løb 3t

Konkurrenceregler:

 • Distancerne er: 1,9km svømning; 90 km cykling og 21,1km løb.
 • Deltagere til henholdsvis Challenge For All og Garmin Challenge Herning skal væe fyldt 18 år.
 • Deltagerne skal på ethvert tidspunkt overholde instruktionerne fra Race Officials og Politiet, og være opmærksom på andre køretøjer på ruten. Enhver deltager, der ikke overholder instruktionerne fra Race Officials eller Politiet vil blive trukket ud af Konkurrencen og diskvalificeret. Event Direktøren og Løbsdommeren kan diskvalificere deltagere efter eget skøn.
 • Alle deltagere bør venligst overholde alle gældende færdselslove på ethvert tidspunkt og anse alle dele af ruten som åben for offentligheden og køretøjer. Selvom nogle dele af ruten vil være lukket for offentligheden, vil beboere, udrykningsfartøjer og Eventets køretøjer bruge ruten, hvorfor alle færdselslove og -regler skal overholdes. På ruten gælder højrekørselsregler.
 • Det medicinske team har det ultimative skøn og endelige afgørelse i forhold til om en deltager kan fortsætte Konkurrencen, såvel som om deltageren skal trækkes ud af Konkurrencen.
 • Deltager må IKKE indtage nogle former for forbudte stoffer med intentionen om at forbedre deres præstationsevne, fjerne følelsen af træthed eller af andre grunde. Der vil blive foretaget doping-stikprøver.
 • Garmin Challenge Denmark har retten til at teste enhver atlet for brugen af forbudte stoffer efter eget skøn. En positiv test vil resultere i diskvalifikation.
 • Det er vigtigt at alle deltagere udviser god opførsel og god sportsånd, og respekterer andre deltagere, arrangørerne, frivillige og samarbejdspartner, og udviser høflighed. Hvis dette ikke overholdes kan dette medføre diskvalifikation før, under og efter Konkurrencen.
 • Hvis en deltager ønsker at trække sig fra Konkurrencen, skal denne straks kontakte officials på ruten og meddele disse om, at han/hun ønsker at trække sig. Enhver deltager, der ikke gør dette, hvor det medfører en eftersøgning, skal betale alle udgifter til denne, hvis deltageren findes på sit indlogeringssted eller et andet sikkert sted.
 • Garmin Challenge Denmark forbeholder sig rettighederne til at ændre regler, regulativer, Konkurrenceruten og lokaliteter på ethvert tidspunkt, hvis atleterne bliver fortalt herom inden Konkurrencen, så længe at disse ændringer sker i henhold til deltagernes interesse og sikkerhed.
 • Deltagere ved Garmin Challenge Denmark på ikke konkurrere med bar overkrop.
 • Hver deltager skal gøre sig bekendt med hele ruten og det er deltagernes eget ansvar at følge den korrekte rute.
 • Obligatorisk udstyr inkluderer våddragt, badehætte og pandelampe, hvis deltageren er på løberuten efter mørkets frembrud.
 • I tilfælde af dårligt vejr, forbeholder Garmin Challenge Denmark sig rettighederne til at ændre Konkurrencen til et duatlonstævne, hvis dette er i deltagernes sikkerheds interesse. Garmin Challenge Denmark kan ikke holdes ansvarlig for nogle tab ved en sådan afgørelse. Hvis forholdene anses for at være for usikre til at afholde en duathlon har Garmin Challenge Denmark det endelige skøn og kan aflyse Konkurrencen uden at være tvunget til at refundere deltagergebyret.
 • Præmiepenge skal ikke udbetales før der findes svar fra alle dopingtests.
 • Præmiepengene gælder udelukkende til individuelle Pro Men og individuelle Pro Women kategorierne. Der er ingen regler, hvad angår alder, men præmiepenge vil kun blive udbetalt med udgangspunkt i overall placering. Eksempelvis: Hvis en age grouper kommer i mål som nummer 7 eller 8 og den næste pro-atlet kommer i mål som nummer 9, vil pro-atleten modtage præmiepengene, ikke 7. og 8. pladsen. Bemærk, ved sådanne tilfælde vil age-group atleter ikke modtage præmiepenge. Atleter har selv ansvaret for at bevise deres professionelle status for at være berettiget til præmiepengene.
 • Individuelle atleter skal være minimum 18 år gamle på race day.
 • Holdatleter skal være minimum 18 år gamle på race day.
 • De udleverede bib numre skal være synlige under hele Konkurrencen.
 • Alle atleter skal tilmelde sig inden for den angivne tidsperiode og skal deltage i den obligatoriske race briefing. Alle individuelle og holdatleter skal sætte deres cykel på stativet inden for den angivne tidsperiode – der er INGEN undtagelser for denne regel. Konkurrence arrangøren har rettighederne til at diskvalificere enhver, der ikke følger disse regler.

Stafetregler:

Et hold kan bestå af 2 atleter og maksimal 3 atleter. Man må skifte ved T1 og T2, såvel som det er muligt at skifte ved afslutningen af hver runde på løberuten. Det er kun tilladt at have ét medlem af holdet på ruten af gangen.

Afbestillingspolitik:

Hvis du ikke kan konkurrere og ønsker at afbestille eller overføre din deltagelse, har du de følgende muligheder:

 • Overføre dit startnummer til en anden person: Skriv venligst til info@racemakers.dk før den 13. april 2020. Der vil blive opkrævet et gebyr på 400 DKK for at overføre et startnummer.
 • Tilbagebetaling af 50% af deltagergebyret indtil den 13. april 2020. Tilbagebetalingen inkluderer ikke nogle service- eller kreditkortgebyr. Det er under ingen omstændigheder muligt at få tilbagebetalt noget af deltagergebyret efter den 13. april 2020. Startnumre kan ikke blive overført til et andet år.

Ændringer ved relay-hold:

 • Ved ændringer af holdmedlemmer opkræves et gebyr på 250 DKK per ændring efter den 13. maj 2020.
 • Ingen ændringer af holdmedlemmer er tilladt efter den 6. juni 2020.

Join over 20 thousand other fans - follow us